Terapi

Psykoterapi er samtaleterapi, og handler i høj grad om samarbejde.

Fokus er på at identificere, itale-sætte og arbejde med de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der ligger bag de symptomer, som er problematiske for dig.  


Jeg hjælper dig, til at få indsigt i, og forstå, de pågældende psykiske dy-namikker, mønstre og mekanismer, og giver dig præcis de værktøjer, du har har brug for, til at fungere bedre i hverdagen og få en højere livs-kvalitet.


Behandlingens længde er individuel og afhængig af, hvordan og hvor hurtigt den ovennævnte proces skri-der frem. For nogle vil et par møder være nok, mens andre har behov for et længere forløb. Det vurderer vi sammen.

Hypnose er et kraftigt middel, når du ønsker at komme hjem i dig selv. 


Du kan via hypnose få hjælp til at overkomme mentale eller følelses-mæssige forhindringer.


Du kan få støtte til at stoppe nega-tive vaner og hjælp til at arbejde med fobier - og meget andet.


Regression er en meget effektfuld metode. Her føres du tilbage gen-nem din fortid i en tidsopfattelse, hvor hjernen oplever fortidssituatio-ner som yderst nærværende her og nu.


En forudsætning er, at du har fuld tillid til mig, og har lyst og mod til at gå i trance, som indebærer, at du kan give slip på din egen kontrol.

Du kan til gengæld være helt sikker på, at jeg er god, til det jeg laver.

Når du overvejer at indgå i et terapeutisk samarbejde, formoder jeg at:

-Du virkelig ønsker dig noget andet, end den tilstand du er i lige nu.    

-Du er villig til at arbejde med dig selv og øve dig på de nye værktøjer imellem sessionerne.

-Du er indstillet på at tage ansvar for din proces.

-Du reflekterer over de forandringer og nye indsigter, der opstår i forløbet.


Jeg tilbyder individuel terapi, samt terapi til par, grupper og familier.