Coaching

Introduktion til coaching


Står du et sted i livet, hvor du føler, at du sidder fast?


Med coaching kan jeg give dig det kærlige skub, du måske har brug for, for at kunne tage afsæt fra dit fastlåste ståsted. 


Du vil efterfølgende selv kunne bruge dine nye færdigheder til at sætte dig nye mål og opnå succes med dit liv.


I sin enkelthed handler det om at få støtte til at turde give afkald på den del af de gamle og trygge mønstre, som ikke længere fungerer optimalt.


At få skabt nogle nye veje, der kan være med til at føre dig videre på din rette kurs i livet.

Vi tager afsæt i den problematik, som du kommer med, og sammen finder vi ud af, hvor du ønsker at lande. 

Imellem afsættet og landingen findes processen, som vi skal arbejde med, og det er her, du vil få mulighed for at lære nye sider af dig selv at kende.


Mit fokus er som udgangspunkt ikke rettet mod, hvem du er, men snarere på hvor du er nu, og hvor du gerne vil hen.

Jeg kan give dig præcis de værktøjer, der klæder dig på til at ændre det, der skal ændres, i netop dine mønstre, så du kommer sikkert i mål.


Jeg er professionel.

Jeg garanterer dig trygge, rolige rammer og har tavshedspligt.  

Jeg har en god og lang erfaring som sparringspartner for mange forskel-lige mennesker med meget forskel-lige problematikker.


Jeg arbejder med stofmisbrugere i behandling, som ofte har meget komplekse problematikker, og først og fremmest ønsker sig at kunne leve et værdigt liv.


Jeg arbejder med meget resultat-orienterede mennesker, som er-hvervsledere  og  idrætsudøvere på højt niveau, som måske har brug for at hente nogle ekstra ressourcer frem i sig selv på vej mod nye mål.


Jeg er sikker på, at jeg også kan hjælpe dig.


Læs mere om coaching på de næste par sider.