Profil

Jeg elsker, det jeg laver.

Jeg udvikler hele tiden mig selv fagligt og personligt.


Jeg er professionel, værdsætter mangfoldighed, og føler empati og omsorg for mine medmennesker.


Jeg iagttager, og lærer af min om-verden, og stiller gerne spørgsmål ved gængs praksis. 

Jeg fokuserer på muligheder frem for begrænsninger, og arbejder med enkle metoder, der virker.


Min mission er at gøre, hvad jeg kan for at lære andre at blive hele mennesker, der drager omsorg for sig selv og hinanden i en bæredygtig verden med plads til forskellighed, kærlighed og fællesskaber. 

Behandler og underviser.

Jeg er psykoterapeut og behandler på Sct. Ols i Randkløve, hvor jeg har været ansat siden 2015.


Jeg er fast underviser på coach og psykoterapeutuddannelserne  på Dansk NLP-institut i København. 


Jeg har min egen praksis med private klienter, og tilbyder desuden konsulentbistand til øens erhvervs-drivende og organisationer.


Jeg er medlem af psykoterapeut foreningen (MPF), og følger de gældende etikregler.  

En lang karriere i erhvervslivet så fortsat lovende ud, da jeg i 2007 følte at tiden, og erfaringen, var moden til at prøve noget nyt. Jeg startede op som konsulent med mit eget firma.


På det tidspunkt, havde jeg været salgsdirektør i Tiger i 10 år, og havde ansvaret for 50 butikker og 450 medarbejdere. Da jeg startede, var der 3 butikker og 20 medarbejdere.

Med bestyrelsesarbejde på friskolen Østerlars og i Dagli' Brugsen i Østermarie føler jeg mig godt enga-geret i det nære fællesskab, som er noget, der betyder rigtig meget for mig.