Coaching2

Hvad er coaching?


Coaching stammer fra sportens verden, hvor fx top atleter i årevis har gjort brug af en personlig træner - en coach. Intentionen, her, er at skabe fokus, kaste lys på blinde vinkler og hjælpe udøveren til at slippe hele sit potentiale løs for derved at maksimere sin præstation og opnå succes.


Metoden handler om at hjælpe et menneske til at lære, sig selv at kende, snarere end at lære personen noget. 

Man kan sige, at coaching arbejder ud fra devisen at; den der ejer problemet, ejer også løsningen.


I dag er coaching et forholdvist almindeligt værktøj, som bruges flittigt af såvel erhverslivet som af  privatpersoner.  

Coaching er for dig, der ønsker forbedring, fremskridt, forandring og/eller større klarhed på et eller andet område, i dit liv.


Coaching er en samtaleform der, på en effektiv måde, afdækker, hvorfor man ikke opnår det, man ønsker, og hvad der skal til for, at man gør.


Kort fortalt, handler coaching om at hjælpe mennesker til at erfare, og bryde, negative mønstre i tanke og handling og skabe nye veje.


Coaching er en effektiv metode til at definere mål og opnå dem, mens forhindringer og udfordringer  over-kommes undervejs i processen.


Værdier og normer

Vi har alle nogle helt grundlæggende værdier, der navigerer os gennem livet.

Vores værdier bestemmer, hvilke normer, antagelser, handlinger, tanker og følelser, vi hver især har.


Den måde, vi anskuer os selv, andre og vores omgivelser på, danner grundlaget for de fortællinger, vi skaber om os selv og hinanden.

Fortællingerne former os som mennesker, og vi bliver efterhånden de fortællinger, vi fortæller os selv og hinanden.


I vores del af verden definerer vi ofte vores egen succes ud fra andres normer. 

Vi forsøger at leve op til holdninger og opfattelser, som er familiens, vennernes, samfundets, skolens kollegaernes osv.

Af helt naturlige årsager udspringer disse normer jo af forskellige interesser.